SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Inwestycje ukończone
    Myślę, że wieść o takiej inwestycji zasługuje na nowy wątek. Tylko czekać aż zostaniemy zasypani wizualizacjami i wizjami organizacji wielkich imprez rangi mistrzowskiej w basenach nowego obiektu. :) -- Aktualizacja z 19 listopada 2014 r.: Początek budowy: IV kwartał 2014 r. Oddanie do...
  2. Lubelskie, Małopolska, Podkarpacie, Świętokrzyskie
    źródło: link: http://serwisy.gazeta.pl/kraj/1,34309,3676995.html Ciekawe, sprawa wypływa przed wyborami, żeby dać pole do popisu wszechblokującym radnym. I dobrze.
1-2 of 2 Results
Top