SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Śląsk
    W związku z dużą ilością nowych inwestycji mieszkaniowych w Chorzowie tworzę nowy wątek, aby nie mieszały się już z innymi inwestycjami w mieście :)
  2. Inwestycje ukończone
    Stadion Śląski w Chorzowie Stadion Śląski, usytuowany w Wojewódzkim Parku Kultury i Wypoczynku w Chorzowie, to największy tego typu obiekt sportowy w Polsce. Otwarty 22 lipca 1956 roku posiadał 80 tys. miejsc siedzących i dodatkowo 20 tysięcy miejsc stojących. W swojej 50 - letniej historii...
1-2 of 2 Results
Top