SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-6 of 6 Results
 1. Architecture
  Do założenia tego wątku skłoniła mnie obserwacja ograniczeń spojrzenia i dyskusji o ściśle powiązanej z inwestycją Centralnego Portu Komunikacyjnego i planwanymi "szprychami " nowych linii szybkich kolei oraz budową obwodnicy Warszawy i drogi ekspresowej S10 do Torunia i między Toruniem a...
 2. Wadliwy układ komunikacyjny Torunia - korekta przebiegu A1, S10, DK15 i DK80

  Forum powięcone wadliwemu układowi komunikacyjnemu Torunia , oraz sposobom jego naprawy oraz korekty przebiegu A1, S10, DK15 i DK80 .
 3. Infrastruktura kolejowa
  [LK 86/ 274/ 267/ 268] KDP Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny – Żarów – Świdnica – Wałbrzych – Lubawka (granica państwa PL/CZ) Poprzednia nazwa wątku: [LK 86] KDP Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny Nowa linia nr 86 na odcinku Sieradz...
 4. Infrastruktura kolejowa
  [LK 111/ 113/ 170] KDP Biała Błotna – Węzeł Małopolsko-Śląski – Kraków/ Katowice/ Ostrawa (CZ) {mały igrek i Katowice – Ostrawa (CZ)} {płd. przedłużenie CMK} W tym wątku są dyskutowane następujące linie kolejowe: [LK 111] KDP Biała Błotna - Węzeł Małopolsko-Śląski - Chełmek [LK 113] KDP...
 5. Infrastruktura kolejowa
  ------------------------------------------- Oryginalny post zakładający wątek: ------------------------------------------- CPK Ogłosiło przetarg STEŚ na https://portal.smartpzp.pl/cpk/public/postepowanie?postepowanie=12115216 Ponadto w opracowaniu jest "Modernizacja linii kolejowej nr 29 na...
 6. Infrastruktura kolejowa
  Całość : CPK ogłasza przetarg na studium dla linii KDP Warszawa – Łódź
1-6 of 6 Results
Top