SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Miss Polski: Rate A Building
    Biurowiec Press Glass Lokalizacja: Konopiska, k. Częstochowy Inwestor: Press Glass Polska Projekt architektoniczny: Konior Studio, autor: Tomasz Konior, zespół projektowy: Marcin Piotrowski, Dominik Koroś, Angelika Drozd, Maria Green, Jakub Bojas, Wojciech Przywecki, Paweł Przenisło, Paweł...
  2. Miss Polski: Rate A Building
    Budynek znajduje sie niedaleko Jasnej Gory, przy przyleglym do niej parku. Wyglada moze nie imponujaco, ale budzil we mnie pozytywne emocje. Niestety zdjecia tylko dwa, gdyz gonil mnie jakis goryl :) Pierw powiedzial ze mam odejsc :) ale ja swoje :P
1-2 of 2 Results
Top