SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Akcje i petycje
    Postulaty budowy łącznika w materiałach : O konieczności budowy łącznika drogowego Euroterminala i stacji PKP LHS w Sławkowie z DK 94. Protest mieszkańców Strzemieszyc i Sławkowa w sprawie budowy drogi do Euroterminalu. 05.08.2021r. Wizyta w Ministerstwie Infrastruktury Pierwszy towarowy...
  2. Infrastruktura drogowa
    Ten wątek poświęcony będzie drodze alternatywnej wobec autostrady A4. Pierwsza fotorelacja zawiera 34 zdjęcia z odcinka Strzelce Opolskie - Zabrze. Obiecuję w przyszłości fotorelacje z innych odcinków tej trasy. Zaczynamy Strzelce Opolskie. Tu warto się zatrzymać na chwilkę Tuż za...
1-2 of 2 Results
Top