SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    2015-09-30 Plan orientacyjny obwodnicy Nowego Miasta Lubawskiego ----------- 2017-04-06 Wydano decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej ZnRID...
  2. Inwestycje ukończone
    być może trochę optymistycznie :), ale jest to ważna obwodnica, a przede wszystkim w Inowrocławiu przecinają się dwie DK 15 i 25 Dobre wieści dla Inowrocławia 2006-01-06 11:30 Źródło: UM Inowrocław Anna Kluba, mojeauto.pl Nowy rok dla Inowrocławia przyniósł dobrą wiadomość - ruszyły...
  3. Infrastruktura drogowa
    Jest to w moim zdaniem 'najlepsze' połączenie Torunia oraz Olsztyna z autostradą A2 i dalej z Berlinem. Niestety nie jest to przyjemna droga. Wąska jezdnia, brak poboczy (wyjątek 12 km przed Olsztynem, gdzie w ciągu ostatnich 2 lat poszerzono jezdnię). Zaczynamy To jest całkiem normalny...
1-3 of 3 Results
Top