SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
 1. Inwestycje ukończone
  18.12.2009 Ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy Ełku w ciągu DK16/65. 10.09.2010 Otwarcie ofert. 24.11.2010 Podpisanie umowy z wykonawcą. 10.12.2010 Oficjalne rozpoczęcie budowy. Na teren inwestycji wchodzą geodeci oraz saperzy. 05.01.2011 Pojawia się ciężki sprzęt - budowa zaczyna się...
 2. Infrastruktura drogowa
  Zakładam wątek o grudziądzkich inwestycjach drogowych. Na początek ogólne, krótkie przedstawienie obecnej sytuacji. Około 5 km na zachód od miasta przebiega droga międzynarodowa E75 łącząca północ z południem Polski. Przez miasto przebiegają dwie drogi krajowe: DK16 – łącząca Słubice, Świecko...
 3. Infrastruktura drogowa
  Źródło: Gazeta Wyborcza Olsztyn http://miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,4231363.html --------------------------- Info z dzisiejszej Gazety Wyborczej: Plany obwodnicy Olsztyna już są Planiści przygotowali kilka wariantów obwodnicy Olsztyna. Na zdjęciu Wojciech Jach z warszawskiej firmy...
 4. Infrastruktura drogowa
  Zestawienie opracowane przez los77: (stan na 4 listopada 2012 r.) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ GDDKIA o/BYDGOSZCZ Dolna Grupa - Grudziądz - ok. 14,2 km km. 0+000 - km. ok. 14+270 2006 09...
1-4 of 4 Results
Top