SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    [DK28/DK77] Zachodnia obwodnica Przemyśla Materiały w ramach akcji informacyjnej: Materiały w ramach akcji informacyjnej :: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - Serwis informacyjny - - - Link bezpośredni do planu orientacyjnego zawierającego proponowane 4 warianty drogi...
  2. Inwestycje ukończone
    Polskie Drogi Motogazeta.mojeauto.pl Wiadomości Przemyśl: inwestycje w obwodnice 2007-05-15 09:53 Źródło: Nowiny, fot.: UM. Przemyśl mojeauto.pl W przyszłym roku powinny rozpocząć się prace budowlane przy obwodnicy Przemyśla. Komisja Europejska przyznała na realizację zadania 161 mln...
  3. Inwestycje ukończone
    Obwodnica Biecza - otwarcie ofert Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad informuje o otwarciu ofert w przetargu na budowę obwodnicy Biecza w ciągu drogi krajowej numer 28 (woj. małopolskie). W przetargu złożono następujące oferty: Konsorcjum Mota Engil (Portugalia), Mota Engil...
1-3 of 3 Results
Top