SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    Zakladam ten nowy watek gdyz nie znalazlem takiego ktory by dotyczyl jeleniej góry. Pochodze z tego miasta i interesuje sie sytuacja na drogach w tym rejonie ---------------------- Miasto Jelenia Góra w dniu 10.12.2009 wszczęło procedurę wyboru wykonawcy robót budowlanych związanych z budową...
  2. Infrastruktura drogowa
    Podczas długiego Weekendu miałem okazję przejechać się w Czeskie Sudety. Będąc w drodzę powrotnej, porobiłem parę zdjęć. Więc start ;) Jeśli jesteś Czechem lub mieszkańcem innego kraju wjeżdżasz od strony Szklarskiej (lub Lubawki) to widok nie jest zachęcający DK3 za Bolkowem I Na tę drogę...
1-2 of 2 Results
Top