SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 5 Results
  1. Inwestycje ukończone
    Obwodnica Jarosławia - zaproszenie do składania ofert cenowych Oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Rzeszowie 20 sierpnia br. zaprosił do złożenia ofert cenowych 10 Wykonawców (spośród 16 zgłoszonych), którzy w I etapie postępowania przetargowego dla zadania „Budowa...
  2. Inwestycje ukończone
    Zgodnie z propozycją która padła na forum uruchamiam nowy temat - obwodnica Ropczyc. Zagadnienie braku tejże trasy jest dobrze znane kierowcom z Podkarpacia, z racji potężnych korków z którymi można spotkać się w godzinach szczytu przejeżdżając odcinkiem drogi E40 Kraków-Rzeszów. Ropczyce...
  3. Infrastruktura drogowa
    Za dziennikiem Polskim: "PORTUGALSKA" OBWODNICA Na przełomie września i października ma ruszyć budowa długo oczekiwanej obwodnicy w Wojniczu. Inwestorem jest Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, a wykonawcą przedsiębiorstwo z Portugalii, które ma w Polsce swoją filię. Roboty zaczną...
1-3 of 5 Results
Top