SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    Nareszcie! :) I jeszcze jeden artykuł: Oficjalny komunikat: Krótka historia - ze strony http://www.um.skawina.net/index.php?option=16&action=news_show&news_id=9450&menu_id=0 Materiał video o obwodnicy w Kronice TVP Kraków od 04:10...
  2. Infrastruktura drogowa
    Witam Kolejna fotorelacja tym razem z drogi krajowej nr 44. Przed 2000 rokiem trasa ta była drogą wojewódzką. Pierwsza relacja obejmuje odcinek z Mikołowa do Tych. Czekam na wszelkie uwagi i uzupełnienia :) Zaraz za skrzyżowaniem z DW 925, jedziemy na wschód Z powodu śniegu tego nie...
1-2 of 2 Results
Top