SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    Jest wątek o nieistniejącej S51, ale nigdzie nie mogłem się doszukać wątku o istniejącej DK51. ;) W ramach pierwszego postu zamieszczę fotorelację z odcinka Olsztyn-Bezledy z 2 sierpnia 2008r: Widzę, że iv.pl usunęło zdjęcia (co było do przewidzenia), więc przeniosę je na inny serwer i...
  2. Infrastruktura drogowa
    Źródło: Gazeta Wyborcza Olsztyn http://miasta.gazeta.pl/olsztyn/1,48726,4231363.html --------------------------- Info z dzisiejszej Gazety Wyborczej: Plany obwodnicy Olsztyna już są Planiści przygotowali kilka wariantów obwodnicy Olsztyna. Na zdjęciu Wojciech Jach z warszawskiej firmy...
1-2 of 2 Results
Top