SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    przeglądałem w księgarni atlas samochodowy Kompasa na 2006 r. (chyba najlepszy obecnie na rynku) i zobaczyłem obwodnicę Gostynina w budowie (w planach), dalej most w Płocku (wybudowany) oraz dojazdy do mostu w budowie (w planach). Jeżeli budowa obwodnicy Gostynina się zmaterializuje, to wraz z...
  2. Inwestycje ukończone
    Czy ma ktos moze jakas wizualizacje tego mostu i nowe wiadomosci na temat jego budowy?
1-3 of 3 Results
Top