SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Inwestycje ukończone
    18.12.2009 Ogłoszenie przetargu na budowę obwodnicy Ełku w ciągu DK16/65. 10.09.2010 Otwarcie ofert. 24.11.2010 Podpisanie umowy z wykonawcą. 10.12.2010 Oficjalne rozpoczęcie budowy. Na teren inwestycji wchodzą geodeci oraz saperzy. 05.01.2011 Pojawia się ciężki sprzęt - budowa zaczyna się...
  2. Inwestycje ukończone
    http://www.obwodnicaolecka.pl/
  3. Infrastruktura drogowa
    UZP donosi - Biuletyn Zamówień Publicznych Nr 287 z dnia 2005.12.19 POZYCJA 66825 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Olsztyn: aktualizacja projektu budowlanego i wykonawczego budowy obwodnicy Gołdapi w ciągu drogi krajowej nr 65 Czy ktoś ma jakąś mapę tej obwodnicy?
1-3 of 3 Results
Top