SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-9 of 9 Results
 1. Inwestycje ukończone
  -------------------------------------------------------------------------------- Przetarg na obwodnicę Bełchatowa (jeszcze w ciągu DK8) : Quote: Przetarg na obwodnicę Bełchatowa ogłoszony! Ogłoszony został dwuetapowy przetarg na budowę obwodnicy Bełchatowa. (W pierwszym etapie oceniane będą...
 2. Infrastruktura drogowa
  2 października 2013 r. ogłoszono przetarg na zadanie pod nazwą "Budowa obwodnicy m. Wielunia w ciągu drogi krajowej nr 8" Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest budowa obwodnicy długości 13,24 km klasy GP, na odcinku istniejącej drogi krajowej nr 8 od km 237+048 do km...
 3. Inwestycje ukończone
  DK74 obwodnica Hrubieszowa oddział: Lublin długość – 9,3 km obecny etap – w budowie lata realizacji: 2011 - 2013 wartość projektu: 179 mln zł Etap zrealizowany: 06.07.2010 r. - uzyskano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przez Regionalnego...
 4. Lubelskie, Małopolska, Podkarpacie, Świętokrzyskie
  www: http://www.inwestujnawschodzie.pl/ Kompleksy: I - Szczebrzeska (27,1 ha - zajęte 8,7 ha - 32,1% / możliwa powierzchnia - 65 ha) foto: Jacek Kardasz II - Starowiejska (7,6 ha - zajęte 3,9 ha - 51,3%) foto: Jacek Kardasz Inwestorzy: Tradis Sp. z o.o. Obiekt: centrum logistyczne Branża...
 5. Infrastruktura drogowa
  Wydaje się, że rozdądnym będzie założenie nowego działu dotyczącego prac przy obwodnicy Hetmańskiej Zamościa i przeniesienie tam wątków jej dotyczących. Całkowity koszt projektu: 26 662 187,70 Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 22 662 859,54 Planowany termin...
 6. Infrastruktura drogowa
  Apropos DK74, to kilka miesięcy temu widziałem znaczne postępy w robotach ziemnych na obwodnicy miejscowości Ożarów w ciągu DK 74 właśnie. Mam zaznaczoną istniejącą tą obwodnicę na mapie z 2004 roku. Była od dawna planowana do budowy, tylko cos ciagle na nia pieniedzy brakowalo z roku na rok...
 7. Łódzkie, Mazowsze, Podlasie
  O inwestycjach drogowych w Wieluniu można poczytać w wątku: [Wieluń] Inwestycje drogowe , a w tym wątku piszmy głównie o pozostałych ..... Na początek od zapowiedź inwestycji ...
 8. Inwestycje ukończone
  Budowa obwodnicy miasta Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki - Rzeszów i nr 74 Kielce - Kraśnik Nazwa Projektu: „Budowa obwodnicy m. Kraśnik w ciągu dróg krajowych nr 19 Suwałki-Rzeszów i nr 74 Kielce-Kraśnik” Nr umowy o dofinansowanie: POIS.08.02.00-00-052/09 Podpisanie umowy o...
 9. Infrastruktura drogowa
  KONSULTACJE SPOŁECZNE DOTYCZĄCE: Przebiegu drogi krajowej S 74, na odcinku Cedzyna-Łagów. WRAZ Z OBWODNICĄ ŁAGOWA KM 88+700 DO KM 121+325...
1-9 of 9 Results
Top