SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
  1. Edificios de Hasta 100m (temporal)
    ECHO 18 Calle 2-22 Zona 14 1 Torre de 23 niveles 96 Metros 1 Torre de 21 Niveles 89 Metros 5 Sótanos Aprox. 88.5 metros Diseña: Doble Altura Desarrolla: Europlaza Group Visualiza: Arkterra Gracias a Osval! :eek:kay:
  2. Arquipedia Guatemalteca
    ECHO 18 Calle 2-22 Zona 14 1 torre de 23 niveles 96 Metros 1 torre de 20 Niveles 89 Metros 5 Sótanos 33,000.00 m2 Fecha de entrega aprox. Diciembre 2020 Diseña: DOBLE ALTURA - Siekkavizza Arquitectos Desarrolla: Europlaza Group - Desarrollos El Naranjo, S.A. - Inmobiliaria del Bosque...
  3. Śląsk
    Inwestycja tej wielkości powinna mieć chyba swój osobny wątek, tym bardziej że wszystko jest już praktycznie dopięte na ostani guzik. Garść informacji: www.jelonka.pl Ze strony Echo Investment z początku sierpnia: i materiał filmowy: http://www.youtube.com/watch?v=YlV-k8JpwkQ...
1-4 of 4 Results
Top