SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 12 Results
 1. Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie
  Postanowiłem założyć nowy wątek dotyczący powstania Akademii Gorzowskiej, gdyż próba jej utworzenia staje się coraz bardziej realna. Źródło
 2. Śląsk
  Ulotka z wizualizacjami I + II etap : http://www.mostostal.waw.pl/uploads/images/Ulotka_chorzow_final_2%281%29.pdf Za trzy lata w Chorzowie powstanie uczelnia na światowym poziomie. Już zaczęły się przygotowania Nowoczesna aparatura badawcza i najlepsi specjaliści. To wszystko w Śląskim...
 3. » Wrocław
  We Wrocławiu powstaje nowoczesne planetarium Nowoczesne planetarium powstanie za trzy lata we Wrocławiu. Pomysłodawcą inwesycji są władze miasta, regionu, Uniwersytetu Wrocławskiego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Dziś podpisano list intencyjny w tej sprawie. Budowa ruszy tuż po...
 4. Architektura i Urbanistyka
  Dlaczego gmachy uczelni są takie brzydkie?
1-4 of 12 Results
Top