SkyscraperCity banner
ekspresówka-s17
1-1 of 1 Results
  1. Inwestycje ukończone
    Obwodnica Piask (miasta Piaski) w ciągu dróg krajowych 12 i 17 wykonana w standardzie drogi ekspresowej (ale nią nie oznaczona), będąca przedłużeniem drogi dwujezdniowej GP Lublin-Piaski. Wykonana w latach 2002-2004 (I etap - 4 km) za 66 mln zł [źródło: GDDKiA]. II etap stanowić będzie odnoga...
1-1 of 1 Results
Top