SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Przemysł | Technologia | Design
    Sorry, ale na jakiej bazie opierasz informacje, że WIELU producentów wycofuje się z produkcji plazm? Tylko nie pisz proszę o Pioneerze, bo choćby robili plazmy z obrazem trójwymiarowym i sterowanym myślami to przy cenach średnio 20 tysięcy za panel nie mieli szans na zbyt dużą klientelę -...
  2. Przemysł | Technologia | Design
    Z Onet.pl No to panowie z południa zdrówko :cheers: *** th
  3. Przemysł | Technologia | Design
    Zbudowano pierwszy pełny układ scalony na jednej nanorurce węglowej 17:23 Zbudowano pierwszy pełny układ scalony na jednej nanorurce węglowej. Jest on niemal milion razy szybszy od prezentowanych wcześniej konstrukcji z wykorzystaniem wielu nanorurek - poinformowała firma IBM w piątkowym...
1-3 of 3 Results
Top