SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-5 of 5 Results
 1. Pomorze, Warmia i Mazury
  Niektóre są naprawdę imponujące i ciekawe architektonicznie - mowa o koncepcjach na budowę sali koncertowej dla koszalińskich filharmoników. Dziennikarze mieli okazję zapoznać się w koszalińskim ratuszu z pomysłami, jakie zgłosiło 11 firm. Koszalin od dawna chce wybudować salę koncertową dla...
 2. Inwestycje ukończone
  Za Polskim Radiem Szczecin: Nawet tysiąc osób będzie mogła pomieścić duża sala Filharmonii Szczecińskiej, która w ciągu najbliższych pięciu lat ma powstać w Szczecinie. Inwestycja będzie kosztować 49 milionów złotych. Po wielu latach starań powstanie w Szczecinie nowy budynek Filharmonii...
 3. Inwestycje ukończone
  Mam wielka nadzieje ze nikt nie zrobil juz podobnego watku. Z tego co wiem ma powstac w 2005 (rozpoczecie [?] zakonczenie[?]) Z renderow wyglada na duza.
 4. Miss Polski: Rate A Building
  Ze stronki http://hodowca.blox.pl/ \/ (fot. Józef Horbik)\/ www.lodznanowo.pl
 5. Inwestycje ukończone
  cytat: Szklana budowa Urody nabiera elewacja Filharmonii £ódzkiej. By³ problem z u³o¿eniem wielkich szklanych œcian z ty³u budynku. Zosta³ rozwi¹zany wczoraj z pomoc¹ ³ódzkiej Stra¿y Po¿arnej. Na placu budowy przy ul. Narutowicza ulokowa³ siê najwiêkszy podnoœnik, jakim dysponuj¹ stra¿acy...
1-5 of 5 Results
Top