SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Inwestycje ukończone
    Planowana powierzchnia całkowita inwestycji to 70 000 m kw., podzielona na 2 poziomy handlowe z około 120 sklepami. Wewnętrzne pasaże w galerii zaprojektowane są na kształt miejskich uliczek, wypełnionych lokalami gastronomicznymi, rozrywkowymi i handlowymi, oraz m.in. kino wielo-salowe oraz...
  2. Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie
    Trwają prace nad przekształceniem byłej fabryki Polska Wełna na centrum handlowe, które będzie jednym z obiektów sieci nowoczesnych galerii rozrywkowo-handlowych Focus Park w Polsce, budowanych przez Brytyjska firmę Parkridge. Tak wyglądała do dni dzisiejszych: a tak będzie wyglądać w...
  3. Inwestycje ukończone
    W 2006 roku rozpoczna sie prace przy budowie centrum handlowego Focus Park w Bydgoszczy. Projekt wykona biuro MOFO, inwestorem/developerem jest firma Parkridge Polska. Inne dane tutaj 1a: 1b: 2: 3: 4: Sciana wschodnia [prawdopodobnie]: Powyzsze budynki najpewniej czeka...
1-3 of 3 Results
Top