SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Zabytki
    Wspaniałe dzieło sztuki rzeźbiarskiej, jakim niewątpliwie była fontanna "POTOP", wykonana przez wybitnego niemieckiego artystę Ferdinanda Lepcke (autora m.in. słynnego posągu bydgoskiej Łuczniczki) nie zachowało się niestety do naszych czasów. Była to, w istocie, wysokiej wartości i...
  2. Zabytki
    Powrót Sediny - zbiórka pieniędzy https://wspieram.to/sedina ____________________________________________________ sedina.pl 9334523
1-3 of 3 Results
Top