SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Architektura i Urbanistyka
    Zakładam nowy wątek poświęcony krakowskim fontannom. Na pierwszy ogień prezentuję fontannę przy filharmonii.
  2. » Szczecin
    Szczecin chce być miastem fontann Aleksandra Pezda 05-04-2006 Przekonaliśmy urzędników do naszej akcji. Miasto już robi plany, jak przerobić baseny na fontanny! Na nasze artykuły z cyklu "Zamieńmy baseny ppoż. na fontanny" zareagowały władze miasta. Urzędnicy już szukają sposobów, jak...
1-3 of 3 Results
Top