SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Foto ed architetture dall'Italia e dal mondo
    Ringrazio tutti quelli che condivideranno materiale pertinente all'argomento. :) Alcune foto di scorci di piazza Monte Grappa a Varese.
  2. Architektura i Urbanistyka
    W latach 20-lecia międzywojennego powstało w Bydgoszczy wiele ciekawych obiektów architektonicznych. Wśród nich wyróżniają sie dzieła Jana Kossowskiego - architekta, żyjącego i tworzącego w Bydgoszczy w latach 1928 - 58. Oto pierwsza tura zdjeć przedstawiajacych budynki Kossowskiego - jak dla...
  3. Architektura i Urbanistyka
    gdyńskie zaokraglenia w ujęciach Zielonego: 1. Przedwojenne: 2.Nowe budownictwo(nawiązujące):
1-3 of 3 Results
Top