SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 4 Results
  1. Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie
    Proponuję stworzyć coś na kształt subiektywnego przewodnika po lokalach Zielonej Góry. Zapraszam do podzielenia się swoimi opiniami, hitami, rozczarowaniami i co tam komu pasuje w ramach tematu 'gastronomia i rozrywka'. Czy byłeś gdzieś na mieście coś zjeśc/wypić czy może zauważyłeś nowo...
  2. Nord
    TORINO | Luoghi del Gusto Torino è considerata Città del Gusto, è la città vetrina del movimento Slow Food, che qui svolge la biennale del Salone del Gusto e di Terra Madre, fra le manifestazioni riguardanti l'alimentazione più importanti del mondo, ed è il luogo di nascita del primo negozio...
  3. » Wrocław
    arzena Żuchowicz2008-09-17, ostatnia aktualizacja 2008-09-17 14:57 Rozpoczął się kompleksowy remont wrocławskiej estakady kolejowej - od ul. Stawowej do Grabiszyńskiej. Po jego zakończeniu wiadukty w centrum miasta odzyskają przedwojenny blask, a pociągi na tym odcinku będą jeździły szybciej i...
1-3 of 4 Results
Top