SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Infrastruktura drogowa
    Skargi i zażalenia do oddziałów GDDKiA ----------------------------------------- Dziś wieczorem coś sklecę i wyślę jutro rano, ale jak ktoś też chce niech napisze, im więcej tym lepiej.
  2. Infrastruktura drogowa
    Mniej więcej 2 miesiące temu na czacie MI z prezesem Edwardem Gierowskim była poruszana kwestia lepszej i aktalnej informacji o prowadzonych i planowanych inwestycjach drogowych. Sprawa dotyczyła przede wszystkim wzbogacenia i ujednolicenia informacji z dyrekcji regionalnych. Strony miały być...
1-3 of 3 Results
Top