SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-1 of 1 Results
  1. Zagranica
    Przeglądając część forum o Zagranicy brakowało mi szkockiego wątku. Zapraszam więc na wyprawę śladami zamków, pałaców, whisky, haggis, deszczu i wiatru. Ja ze swojej strony mogę obiecać solidną dawkę zdjęć i uwag. Komentarze, spostrzeżenia, szkockie doświadczenia nie tylko w sprawie whisky ;)...
1-1 of 1 Results
Top