SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Fotografía
    SITAR y GPS's Hola, escribo aqui una duda que tengo, que quizas alguien me la pueda solucionar. Bien... en la pagina http://sitar.aragon.es/ en descargas es posble descargar oprtofotos de aproximadamente 10 mbs en formato jpg, estan en esala 1:5000 y tienen unas referencias para poderlas...
  2. Infrastruktura drogowa
    Przepraszam, że tutaj a nie w "Po godzinach" - ale proszę, niechby taki wątek powisiał tu przez chwilę - lepiej tu bo tu jest najwięcej "fachowców - praktyków". Sprawa jest oczywista: Chciałbym kupić nawigację do auta - tanią, dobrą i funkcjonalną - kompletnie nie wiem co.... tyle tego...
1-2 of 2 Results
Top