SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
 1. Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie
  INFRASTRUKTURA TURYSTYCZNO - REKREACYJNA NAD JEZIOREM TARPNO LOKALIZACJA Jezioro Tarpno, ul. Jaśminowa INWESTOR Gmina Miasto Grudziądz, ul. Ratuszowa 1, 86-300 Grudziądz PROJEKTANT Biuro projektowe KN+ WYKONAWCA Livoro Group Sp. z o.o. WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA 2 875 000,00 zł brutto
 2. Wielkopolska, Kujawy, Lubuskie
  INKUBATOR PRZEDSIĘBIORCZOŚCI LOKALIZACJA Al. 23 Stycznia / ul. Toruńska, 86-300 Grudziądz INWESTOR Grudziądzki Park Przemysłowy Sp. z o.o. PROJEKTANT eBIM Sp. z o.o. WYKONAWCA ---
 3. Infrastruktura drogowa
  Mam nadzieję :) , że ten thread będzie się rozwijał i to nie za sprawą złych wiadomości, a takich jak poniższa. Ale na początek parę informacji: DK5 to droga od przejścia granicznego w Lubawce do Świecia. W programach rządowych jest przewidywana jej przebudowa do standardu drogi ekspresowej...
 4. Inwestycje ukończone
  W Grudziądzu ma zostać zbudowana w ciągu najbliższych trzech lat wyczekiwana od lat trasa średnicowa. Na inwestycję tę przyznano już dofinansowanie z funduszy unijnych w wysokości 65 milionów złotych. Oznacza to, że z funduszów UE pokryte zostanie 75 proc. całej wartości budowy tej drogi...
1-4 of 4 Results
Top