SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 3 Results
  1. Infrastruktura kolejowa
    W związku z ogłoszeniem przetargu na rewitalizację i modernizację tzw. "Korytarza helskiego" zakładam nowy wątek. http://www.plk-inwestycje.pl/inwestycje/regionalne-programy-operacyjne/pomorskie/linia-nr-213/...
  2. Infrastruktura wodna
    Z poczatkiem 2005 r. rozpoczela sie inwestycja związana z budowa zaplecza socjalnego i punktu informacji turystycznej dla basenu jachtowego portu, realizowana w ramach projektu „Rozwoj turystyki w rejonie Zatoki Gdanskiej”. Obiekt przeznaczony bedzie do obsługi uzytkownikow basenu jachtowego w...
1-2 of 3 Results
Top