SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-10 of 39 Results
 1. Cityscapes and Photography
  Chan May & Lang Co - Landscapes Highlights Chân Mây - Lăng Cô Là đô thị vệ tinh phía Nam thành phố Huế. Chân Mây - Lăng Cô có tên trong những vịnh biển đẹp nhất thế giới. Đô thị Chân Mây - Lăng Cô phát triển nhanh, thu hút được nhiều nhà đầu tư trong nước cũng như nước ngoài thông qua các...
 2. Infrastructure
  The construction of the Bach Ho (White Tiger) bridge spanning the Huong (Perfume) River commenced in Thua Thien – Hue province on December 22, 2009 with a total investment of VND 673 billion. The bridge, 542 metres in length and 24.5 metres in width has a fine art lighting system and six...
 3. Cityscapes and Photography
  Nhớ khoảng 15 năm trước có 1 đài du lich, mỗi ngày nó tối 1 nơi............và nó đến rất nhiều các nghĩa địa nổi tiếng và đẹp trên thế giới.........trong đó có nghia trang lich sử ở Argentina............bây giờ cái Argentina Cemetary đó thành 1 nơi du lịch nổi tiếng vì những ngôi mộ cổ rất đẹp...
  hue
 4. Central (Trung)
  Cập nhật tin tức, hình ảnh, video clip dự án Khu phức hợp du lịch lớn nhất Huế hiện tại. Welcome to Laguna Hue!
 5. Cityscapes and Photography
  This thread are for luxury & boutique hotels and resorts in Vietnam, at least three star. Show us your photos, hotel information and customer ratings.
 6. Cityscapes and Photography
  Mời bà con post những hình ảnh đẹp nhất các thành phố ở Việt Nam về đêm. Vietnam Cities view at Night By DulichVietnam360°, flickr.
 7. Cityscapes and Photography
  These are many beautiful and magnificent scenery along railway from Saigon to Hanoi and now I just wanna share some photos of those places I took on my trip last week, the quality of them are not good because of taking through glass, just enjoy it in some ways... Our beloved country is so...
  hue
 8. Cityscapes and Photography
  Hình ảnh Huế từ 1945 - 1995 Hue South Vietnam 1968 PHOTO By: AP Gawrys US Navy Sea Bees, (Perfume River) TRI-X film ASA 400 Minolta SRT 101, 200mm f4 Hue South Vietnam 1968 PHOTO By: AP Gawrys US Navy Sea Bees, TRI-X film ASA 400, Minolta SRT 101 50mm f1.4
 9. Imperial Eras
  Tomb of Minh Mang is located 12km form Hue, on the west bank of the Perfume River. Minh Mang's tomb is a standard architectural complex consisting of 40 constructions (palaces, temples, pavilions, etc.) designed on an symmetric axis running from Dai Hong gate to the foot of La Thanh (Surrounding...
 10. Modern Times
  A major tourism destination, Hue Imperial City is a city landscaped with beautiful gardens, peeping terraces, magnificent palaces, and majestic pavilions that rightfully deserve a place among the heritage of the world. Truong Tien Bridge, Hue is among the various landmarks of Hue. photo by...
1-10 of 39 Results
Top