SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Pomorze, Warmia i Mazury
    Spis inwestycji w mieście Iława: ZAKOŃCZONE Rok 2015 - remont budynku Weterynarii przy ul. Dąbrowskiego - przebudowa stacji paliw Orlen przy ul. Lubawskiej - budowa przychodni „Rodzina” przy Obwodnicy Północnej - budowa boiska przy Zespole Szkół Budowlanych i zagospodarowanie terenu wokół...
  2. Infrastruktura kolejowa
    Dotrzemy szybciej koleją nad morze Kilkanaście minut szybciej pociągiem do Nasielska. Niemal godzinę prędzej do Gdańska. Tak będzie po remoncie torów. Roboty startują. Ktoś, kto jechał kiedyś ekspresem nad morze, doskonale wie: pociąg się wlecze. Od strony Warszawy najgorzej jest w rejonie...
1-2 of 2 Results
Top