SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. » Poznań
    Nowa treść [28/01/2020] https://projektinwestor.pl/aktualnosc/poznan-porr-wybuduje-andersie-silver Stara treść Andersia Retail to obiekt handlowo-usługowy, który ma powstać na miejscu starego parkingu hotelu Novotel-Poznań (od strony ul. Królowej Jadwigi). Budynek będzie stanowił...
  2. Przemysł | Technologia | Design
    Z rzeczpospolitej: BIURA Rynek warszawski w II kwartale 2005 roku - raport Przeważa popyt na małe biura Od początku marca do końca maja w Warszawie nie oddano do użytku ani jednego biurowca, ale kilka wciąż jest w trakcie budowy. Po rekordowym popycie na nowoczesną powierzchnię biurową w...
  3. » Poznań
    [Poznań] Centrum Obsługi Biznesu Bałtyk - Poll strona 75 Prace budowlane rozpoczête - tak wiêc czas stworzyæ thread na temat realizacji tej d³ugo oczekiwanej inwestycji ;) Oto pierwsza fotka, z pierwszego dnia rozbiórki starego budynku.
1-3 of 3 Results
Top