SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Przemysł | Technologia | Design
    Postanowiłem założyć wątek o parkach naukowo-technologicznych. Prezentujecie w tym wątku wszystkie parki(planowane, budowane lub istniejące), które mają pozytywny wpływ na rozwój polskiej gospodarki i wiedzy a także różnego rodzaju innowacji.
  2. » Wrocław
    -------------------------------------------------------------------------------- Inwestycje unijne Czy Wrocław ma szansę na nową europejską uczelnię techniczną? - Będziemy walczyć - zapowiadają władze miasta - Europa stworzy Europejski Instytut Technologiczny i powoła Radę Finansowania...
  3. Inwestycje ukończone
    Będzie nowy budynek Wrocławskiego Parku Technologicznego. Na tę inwestycję spółka dostanie 20 mln zł Decyzja o przyznaniu dotacji z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego dotarła do Wrocławskiego Parku Technologicznego na początku listopada. - To dla nas bardzo ważna wiadomość - cieszy...
1-3 of 3 Results
Top