SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 3 Results
  1. Inwestycje ukończone
    Budowa Stadionu Miejskiego w Białymstoku Klub: Jagiellonii Białystoką Lokalizacja: ul. Słoneczna 1, Białystok Pojemność: 22 400 miejsc siedzących (w tym ok. 1600 sektor gości) Przeznaczenie stadionu: Tylko piłkarski Budowa w latach: 2010 - 2011 Projekt: APA Kuryłowicz & Associoates...
  2. » Białystok
    Galerię zlokalizowaną pomiędzy ulicami Jurowiecką a Piłsudskiego realizują wspólnie: spółka J.W. Wind sp. z o.o., której udziałowcem jest Józef Wojciechowski, główny akcjonariusz J.W. Construction Holding SA oraz Jagiellonia Białystok Sportowa Spółka Akcyjna. Powierzchnia inwestycji to 50 tys...
1-2 of 3 Results
Top