SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Miasta polskie
    Na początek obrazek, który wyjaśni tytuł wątku: 1 Przyjeżdża człowiek, patrzy na rozkład jazdy i od razu widzi, że z morzem nie ma żartów, bracie, z morzem nie ma jaj. Wkrótce wrzucę bardziej treściwe foty.
  2. Inwestycje ukończone
    Bedac w Jastarnii w lokalnym dodatku do regionalnej gazety napisane bylo o powstającym kompleksie rekreacyjno-handlowo-hotlowym o nazwie "Promenada". Z inicjatywą wyszła tamtejsza władza :) Chodzi o stworzenie zespołu budynków o wysokim standardzie. W sklad kompleksu wchodza budynki istniejace...
1-2 of 2 Results
Top