SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. » Warszawa
    Konkurs architektoniczny na projekt sali koncertowej w Warszawie W dniu 31 lipca 2010 roku Orkiestra Sinfonia Varsovia – organizator konkursu na projekt architektoniczny nowej sali koncertowej oraz adaptacji budynków w swojej siedzibie przy ulicy Grochowska 272 w Warszawie – zakończyła...
  2. » Warszawa
    Proponuję stworzyć nowy wątek gdzie będziemy wrzucać informacje na temat nowych inwestycji z praskiej strony W-wy oraz fotki z budowy, bo wydaje mi się że ta część W-wy jest tu zaniedbywana ;) Nie wiem czy ten pomysł wypali, ale warto spróbować ;) Ja zacznę :D "Słoneczny Stok" W...
1-2 of 2 Results
Top