SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Pomorze, Warmia i Mazury
    Nie wiem czy byl juz ten watek poruszany, ale pomyslalem ze warto byloby umiescic ten temat w osobnym watku. Wielka sportowa inwestycja gminy Kartuzy, zakładająca modernizację i przebudowę miejskiego stadionu, a także budowę nowoczesnej hali sportowej wciąż pozostaje wielką niewiadomą. Zadanie...
1-2 of 2 Results
Top