SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-4 of 4 Results
  1. Zabytki
    W prawdzie nie mamy tutaj w dziale wątków zagranicznych, nie mniej myślę, że warto założyć nowy temat dla tak wielkiego przedsięwzięcia, jakie miejmy nadzieje lada moment będzie miało miejsce. Stan aktualny: Skala pożaru:
  2. Zabytki
    Ostatnio nasza katedra przeszła wymianę podrycia dachu:
  3. Zabytki
    GS: ============= Z wysokości 40 metrów, z punktu widokowego na wieży katedry, będzie można podziwiać Szczecin. Aby tak się stało, miasto albo marszałek muszą się dołożyć do inwestycji Punkt widokowy oraz odbudowa wieży to jeden z elementów wniosku, jaki do Urzędu Marszałkowskiego złożyła...
1-4 of 4 Results
Top