SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Ooievaarsnest
    De afgelopen jaren zijn grote delen van de Escamp onder handen genomen. In plaats van de eindeloze functionalistische flatjes zijn op diverse plekken nieuwbouwprojecten gerealiseerd. Een deel van deze nieuwbouw is in architectonische zin best de moeite van het vermelden waard. Het is meestal...
  2. Den Haag
    nu in aanbouw Monarch III https://provast.nl/projecten/monarch-iii/ hoogte: 2x 72m oude plannen De Monarch Hoogte: 74 Meter verdiepingen: 20 Architect: Mario Botta Start bouw: medio 2003 Kantoren: 73.000 m2 Parkeerplaatsen: 680 Andere functies: winkels, diensten, Restaurants, bars...
1-2 of 2 Results
Top