SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Infrastruktura kolejowa
    ------------------------------------------- Oryginalny post zakładający wątek: ------------------------------------------- CPK Ogłosiło przetarg STEŚ na https://portal.smartpzp.pl/cpk/public/postepowanie?postepowanie=12115216 Ponadto w opracowaniu jest "Modernizacja linii kolejowej nr 29 na...
  2. Infrastruktura kolejowa
    Porozumienie ws. budowy szybkiej kolei na trasie Wrocław-Łódź. Udało się wreszcie uzyskać porozumienie w sprawie szybkiego połączenia kolejowego między Wrocławiem a Łodzią - poinformował wiceprezydent Wrocławia Sławomir Najnigier. Najnigier spotkał się w środę w tej sprawie z przedstawicielami...
1-2 of 2 Results
Top