SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Inwestycje ukończone
    ____________________________________ ____________________________________ Plan orientacyjny obwodnicy Kędzierzyna Koźla ____________________________________ 06.06.2018 r. Wybrano najkorzystniejszą ofertę na ZIZ: https://www.gddkia.gov.pl/pl/d/80d0a0f7317def2272b2a8a12d18cb64...
  2. Śląsk
    Krapkowice VaranLogistic wybuduje centrum logistyczne w Krapkowicach Holenderska firma VaranLogistic zakupi ponad 4 ha terenów w Krapkowicach (woj. opolskie). Na działce inwestor zamierza wybudować centrum logistyczne i dystrybucyjne. Przedstawiciele firmy prowadzą zaawansowane negocjacje z...
1-2 of 2 Results
Top