SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Інфраструктура та транспорт
    Пропоную винести обговорення цього проекту з інших тем та створити окрему. Судячи з усього, цей проект з нами на найближчі роки так точно :) Якщо коротко: "Проєкт будівництва нової Київської обхідної дороги, яка пролягатиме навколо столиці, планують реалізувати до 2025 року в межах програми...
1-2 of 2 Results
Top