SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 4 Results
  1. Zabytki
    "98 lat. Świętujcie z nami". Baner z napisem tej treści wisi dumnie nad wejściem do kina Pionier, najstarszego kina świata nieprzerwanie działającego w tym samym miejscu. Choć i na plakacie i w księdze rekordów Guinnessa za datę pierwszego seansu podaje się 26 IX 1909 r. filmy w tym miejscu...
  2. Architektura i Urbanistyka
    Trwa generalny remont w Rialcie Czwartek, 20 stycznia 2005r. Czy w erze kinopleksów małe kina są skazane na zagładę? Przykład katowickiego Światowidu pokazuje, że nie. Tym samym tropem podąża Rialto, gdzie ma powstać centrum filmowo-kulturalne dla wyrobionej publiczności. Tak ma wyglądać...
1-2 of 4 Results
Top