Skyscraper City Forum banner
kołbacz
1-1 of 1 Results
  1. Zabytki
    Kołbacz (Kolbatz), Zachodniopomorskie - dawne opactwo cystersów ufundowane w 1173 roku, zsekularyzowane w 1535 roku, później letnia rezydencja książąt szczecińskich i domena pruska. Obecnie dośź duża wieś. widok Kołbacza z mapy Lubinusa z 1618 roku rekonstrukcja planu opactwa w XV wieku...
1-1 of 1 Results
Top