SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Infrastruktura kolejowa
    [LK 86/ 274/ 267/ 268] KDP Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny – Żarów – Świdnica – Wałbrzych – Lubawka (granica państwa PL/CZ) Poprzednia nazwa wątku: [LK 86] KDP Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny Nowa linia nr 86 na odcinku Sieradz...
  2. Infrastruktura kolejowa
    [LK 111/ 113/ 170] KDP Biała Błotna – Węzeł Małopolsko-Śląski – Kraków/ Katowice/ Ostrawa (CZ) {mały igrek i Katowice – Ostrawa (CZ)} {płd. przedłużenie CMK} W tym wątku są dyskutowane następujące linie kolejowe: [LK 111] KDP Biała Błotna - Węzeł Małopolsko-Śląski - Chełmek [LK 113] KDP...
  3. Infrastruktura kolejowa
    Porozumienie ws. budowy szybkiej kolei na trasie Wrocław-Łódź. Udało się wreszcie uzyskać porozumienie w sprawie szybkiego połączenia kolejowego między Wrocławiem a Łodzią - poinformował wiceprezydent Wrocławia Sławomir Najnigier. Najnigier spotkał się w środę w tej sprawie z przedstawicielami...
1-3 of 3 Results
Top