SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-3 of 3 Results
  1. Fotoforum
    Na een flinke reis door heel Europa zijn we bij één van de laatste bestemmingen aangekomen, Kopenhagen. Een mooie maar dure stad waar veel te zien is. Om met de trein vanuit Berlin naar Kopenhagen te gaan is een leuke onderneming omdat je tussen Gedser en Rostock een stuk water per veerboot...
  2. Copenhagen
    As of 2013-08-04; ASIA MMX - Amman (Royal Jordanian Airlines) -------------- MMX - Bagdhad (Aer Olympic) MMX - Bagdhad (Al Naser Airlines) CPH - Bagdhad (Iraqi Airways) CPH - Bangkok (SAS) CPH - Bangkok (Thai) CPH - Beijing (SAS) CPH - Beirut (Middle East Airlines) CPH - Beirut (SAS)...
  3. Copenhagen
    Every body else had one, exept us... So I thought it's about time to start a Copenhagen contruction and development thread RULES OF ENGAGEMENT: Projects located in the Copenhagen Metroarea EXCEPT in Ørestad (which has it's own dedicated thread:The BIG HUGE Copenhagen Ørestad Update Thread)...
1-3 of 3 Results
Top