SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. » Białystok
    Kopernik pokazał swój plan Rosną szanse na powstanie galerii handlowej przy ul. Bohaterów Monte Cassino. Po wczorajszym spotkaniu w białostockim magistracie, przedstawiciele inwestora wyszli z szerokimi uśmiechami. Kopernik już niedługo będzie mógł wystąpić o pozwolenie na budowę galerii...
  2. Inwestycje ukończone
    www.centrumnauki.pl Zgodnie z propozycją Prezydenta Warszawy, Lecha Kaczyńskiego, Centrum Nauki zostanie zbudowane na warszawskim Powiślu, nad tunelem Wisłostrady. Bezpośrednie sąsiedztwo Wisły i Mostu Świętokrzyskiego czynią tę lokalizację wyjątkowo atrakcyjną. Atuty te zostaną wykorzystane w...
1-2 of 2 Results
Top