SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 2 Results
  1. Lima
    Les paso otro video de vistas desde edificios: Edificio KPMG, ubicado en el cruce de Arenales con Javier Prado: http://youtu.be/sXvLVib9jjs Saludos
  2. Amsterdam
    THE CITY GARDEN GROENELAAN MESSINA STARTBAAN BANKRASHOF A9 OMBOUW KPMG DE TERRASSEN Het bouwplan, door de ontwikkelaar ook “De Terrassen” genoemd, is gelegen aan de Groenelaan tussen het ABN kantoor en het Zonnehuis / De Ontmoeting. Wat komt er Aan de Groenelaan 3 – 5 komen...
1-2 of 2 Results
Top