SkyscraperCity Forum banner

Discussions Showcase Albums Media Media Comments Tags

1-2 of 3 Results
  1. Architektura i Urbanistyka
    Witajcie, szukam informacji dotyczących mojej pracy. Jej tytuł brzmi: "Transformacja ustrojowa jako siła napędowa zmian krajobrazu". Czy ktoś z was mógłby pomóc w odnalezieniu wartościowych publikacji na ten temat? Pozdrawiam.
  2. Architektura i Urbanistyka
    Zobacz jak wygląda Warszawa bez reklam Dariusz Bartoszewicz 2007-06-03, ostatnia aktualizacja 2007-06-04 11:27 A może w Warszawie zakazać płacht z nadrukiem na budynkach i billboardów na ulicach? - podpowiadają czytelnicy i autorzy blogów wspierających akcję "Gazety" przeciw brzydocie i...
1-2 of 3 Results
Top